jinja2 默认是没有提供日期格式化功能,不过我们可以通过两种方式在模板中对日期类型进行格式化

1、使用python日期格式化函数

# dt 一个时间类型的对象
{{ dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")  }}

2、在flask中给jinja2增加日期格式化过滤器

# flask中给jinja注册strftime过滤器
@app.template_filter('strftime')
def _jinja2_filter_datetime(date, fmt=None):
    if fmt is None:
        fmt = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
    return date.strftime(fmt)

然后在模板中我们这样调用:

# dt 一个时间类型的对象
{{dt|strftime}}